Говор Председника владе Црне Горе
Лазара Томановића
поводом анексије Босне и Херцеговине
  govor01.gif
01
govor03.gif
03
govor04.gif
04
govor05.gif
05
govor06.gif
06
govor07.gif
07
  govor08.gif
08
govor09.gif
09
govor10.gif
10
govor11.gif
11
govor12.gif
12
govor13.gif
13
  govor14.gif
14
govor15.gif
15
govor16.gif
16
govor17.gif
17
govor18.gif
18